Aktuellt

20181228

Gruppavtal Com Hem

Glava 2018-10-05
Till alia medlemmar i Glava fibernatsforening, vilka har gruppavtal med Com Hem.
Var fibernatsforening har ett gruppavtal med Com Hem for perioden
den 1 oktober 2017 till den 29 September 2020. Com Hem gjorde, i enlighet med detta avtal, en arlig prisindex-hojning i december 2017 gallande ar 2018. Hojningen ar fern svenska kronor per manad och medlem.
For att minimera det administrativa arbetet har styrelsen nu beslutat att debitera 3 ars prisindexhojningar under aren 2019 och 2020.
1. Fran och med den 1 januari 2019 t.o.m.september manad 2020 blir saledes den nya kostnaden for Com Hem:s gruppavtal med foreningen 330 SEK per manad och medlem.
2. Vanligen respektera var begaran att forskottsbetala den 28: i varje manad, detta for att underlatta och minimera arbetet for den ideellt arbetande kassoren i foreningen. Forsta overforlng med det nya beloppet 330 SEK ska
ske den 28 december 2018.
Med Vanlig Halsning
For Styrelsen Glava Fibernat ekonomiska Forening
Claes Pettersson, ordforande
Par-Arne Andersson, kassor

20171022

Kallelse till medlemsmöte 2017-11-21 Bygdekontoret klockan 18.30

20170914

Gruppavtals information

Information gruppavtal Glava Fiber Ekonomisk Förening

20170717

Nu är finns det över 100 st som vill ansluta sig till Com hems avtal. Så det blir av.

20170710

Den anslutning som vi fick den 19 juni fungerar enligt medlemmar som använt nätet mycket bra. Det har varit problem för några att få kontakt med tjänsteoperatörerna . De vanligaste problemet har varit att när man sagt att man tillhör Glava Fiber har de sett att vi är anslutna, men när medlemmen sagt att vi tillhör Mittnät har problemet lösts. Om det finns fler problem med kontakter med tjänsteoperatörer, hör av er till föreningen så hjälps vi åt att lösa problemet,
Det är många medlemmar som frågat Comhem och oss om vad gruppanslutningen innebär, och det är jättebra att vi engagerar oss så vi når den bästa lösningen för de behov vi har.
Men trots många frågor är det inte 100 medlemmar som överlämnat sin anmälningsblankett till föreningen ännu.
Det finns tid kvar till den 15 JULI då blanketten skall överlämnas, men det är viktigt att vi påminner varandra så vi inte missar gruppanslutningen på grund av att några glömt den 15 JULI då blanketten skall finnas hos oss för att skall kunna teckna ett gruppavtalet.
Claes Pettersson

20170619

Enligt Arvika Kommunnät är vårt nät klart för att beställa tjänsteleverantör från och med idag.

https://aknab.valjtjanst.se/tjanster/internet/

20170613

Föreningen har fått ett erbjudande från Comhem, detta har vi bedömt som prisvärt och därför sänt ut till alla medlemmar. Det finns vissa villkor för att fiberföreningen skall teckna ett avtal.
1 Det måste vara 100 medlemmar som väljer Comhem
2 Medlemmen tecknar avtal på 3 år
3 Medlemmen förbinder sig göra en banköverföring på 315 kronor per månad
Erbjudandet från Comhem innehåller TV-silver, bredband 100/10 och telefon bas.
Frågor om Comhems produkter angående kvalitet, omfattning och tillvalstjänster måste ställas direkt till företaget, det är de som kan svara på frågorna. Kundtelefonnummer är 90222.
Frågor till föreningen om gruppavtalet kan ställas till Pelle 070-3405241 eller mig 070-6272702
Claes

20170612

Idag har dom grävt det sista vid kraftstation (förhand) i Tjärnebacka.

20170531

Relacom har fått uppdraget från kommunnät att koppla upp vårt nät till Tjärnebacka.
De var tillsammans med kommunnät på plats och gick igenom arbetet under onsdagen,förra veckan. projektledaren
Bosse Henriksson kan inte garantera uppkoppling före 16 juni.
Claes

20170506

Lägesrapport Glava Fiber
Arvika kommunnät är överens med Svenska Kraftnät om att hyra fiberkapacitet vilket innebär att vi kan tända vårt nät i början av juni. Leveranstidpunkt är satt till början av vecka 22.
Det kommer krävas en grävning och kopplingar från kraftstation i Tjärnebacka till noden vid skolan.
Relacom och kommunnät kommer utföra arbetena.

20170423

Föreningen har lagt grus och jord vid Knollstigen för avhämtning, om våra medlemmar behöver detta vid återställning av grävarbeten i trädgårdarna.
Claes

20170322

Här är företaget som kommer och installerar i huset.

Larssons El AB
www.larssonsel.com
el.fastighet@telia.com
Tommy Larsson
0565-30950
070-523 01 43

076-883 61 91

20170307

Informationsträff 11 mars kl. 14.00-18.00 Semnebyns bygdegård.

Årsmöte 29/3 kl. 19.00 på bygdekontoret.

20170227

Nu är det på G, detta är tagit i Svenserud idag. Nu är det bara resten kvar + att få fart i ledningen.

IMG_0432

Plan:
Svenserud till Spässerud därefter tillbaka till Semnebyn mot Grindsbol och fortsätta från Grindsbol mot noden vid skolan.”
Detta är konfirmerat av Bosse Henriksson, Relacom

Efter Grinsbol går vi österut mot Bergsviken, därefter söderut med början i de centrala delarna och avslutar längst ner i söder.”

20161231

Vi är nu nästan klara med grävarbetena inom föreningens område, vi har några få kompletteringar kvar till nästa år. Blåsning av fiber och inmätning av nätet kommer färdigställas under januari månad. Under de första veckorna nästa år kommer montering och svetsning av fibern i noden vid skolan och i våra skåp genomföras , så montering av medieomvandlarna kan påbörjas i våra hem. Montering av medieomvandlarna kommer ske i huvudsak under februari månad och då måste vi komma in i varje medlems fastighet. Våra kontaktombud kommer kontakta er för att klara ut vem som skall kontaktas och öppna dörren till fastigheten så våra montörer kan komma in och montera omvandlaren. Intrimning och kontroll av nätet kommer ske under mars månad så Relacom kan leverera ett färdigt nät till oss i slutet av mars månad.
När vi kommit så här långt har vi grävt drygt 9 mil, lagt ner och blåst i fiber i 20-25 mil slang i Glavabygden. monterat 427 omvandlare i 406 fastigheter och 97-98 % av Glavaborna kommer ha tillgång till fiber samt många sommarboende. Detta har vi gjort tillsammans, tack till er alla som har hjälpt till kontaktombud, fastighetsägare och övriga Glavabor som gjort det möjligt.
Kommunnät i samarbete med Älgå fiberförening har fått problem att bygga kommunsammanbindande
nätet på ett sådant sätt att det kan vara klart i tid vilket kommer innebära att vi inte kan öppna vårt nät i tid, så vår bedömning är att det kommer vara en månad försening på användningen av nätet.
Nästa informationsmöte kommer vara den 11 mars i Semnebyns hembygdsgård, då våra tjänsteleverantörer kommer inbjudas.
Föreningens årsmöte planeras till 29 mars.
GOTT NYTT ÅR till er alla
Styrelsen Glava Fiber
Claes Pettersson
Ordförande

20161013

Informationsdag om Fiber i Glava

NÄR: Lördag 22 oktober kl. 14:00-18.00

VAR: Semnebyns Bygdegård

PROGRAM 14.00-14.15 ”Vad innebär digitala vårdrum för mig?” Tommy Hultberg, Landstiget Värmland

14.30-14.45 ”Hur förbättras äldrevården med fiber i Glava?” Eva Nilsson, chef Äldreomsorgen, Arvika Kommun Hemtjänst

15.00-15.15 ”Hur kan skolan i Glava utvecklas med bredband?” Per-Joel Sewelen, chef Skolorna i Arvika kommun

16.00-16.15 ”Vad gör Arvika kommunnät?” Lennart Rönning, VD Arvika Kommunnät AB

16.30-16.45 ”Statusrapport om Glava Fibernät” Claes Pettersson, ordförande/projektledare Glava Fibernät ek. För.

14.00-18.00 Presentationer av tjänster som erbjuds för privatpersoner och företag i Glava.

FÖREDRAG – våning 2 UTSTÄLLNING TJÄNSTELEVERANTÖRER – våning 1 Utställare:

42-store ,Audiovideo ,Ataco ,Bahnhof ,Boxer ,Bredband2 ,Euronics, Ownit ,Sappa ,ViaSat ,

Samarbetspartner: Arvika Kommunnät AB ,Westra Wermlands Sparbank ,Studieförbundet ,NBV ,

Entrepenör

Relacom ,Glava Grävtjänst

VARMT VÄLKOMMEN till en intressant fiberdag i Semnebyns Bygdegård. Kaffe med bulle serveras.

/ Styrelsen Glava Fibernät ek. För.

Fil för utskrift nedan

161022_inbjudan-infodag_glava-fiber

20161001

Hej på Marten
Det är inte lika roligt att representera fiberföreningen idag efter 2 stora fiberavgrävningar, ett vid avfarten mot Aspnäs och ett vid borrning under vägen i Gär. Det är olyckligt att det som har hänt och jag skall inte klandra våra entreprenörer, för det är bristfälliga markeringar och kartunderlag som gör att inte kablar lokaliseras. Min kritik skall däremot riktas mot Telia som inte kan reparera snabbt, avgrävningen vid Aspnäs gjordes på onsdag lunchtid, grävteamet ringde omedelbart och rapporterade missödet , fick beskedet att reparationen skulle göras skyndsamt. På fredag kväll hade inte reparationen påbörjats. ICA och Macken m.fl. drabbades på fredagens förmiddag av störningar enligt uppgift kommer reparationen ske på måndag. Vi kan bara från vår sida beklaga det inträffade.
Föreningen kommer inte drabbas av kostnaderna.
Claes

20161001

Nästa vecka kommer vi att börja gräva på tomter från Skuggan genom hela Tjärnbacka och i områdena Berga och Lövås.
Markera på era tomter och samtala med er granne så hen gör på samma sätt. TACK
Claes

20160930

Jag måste beklaga att infrastrukturen i Glava skadas under vårt arbete med att skapa ett ett fibernät i Glava.
Jag kan garantera er att våra företags personal som gräver i vårt område mår sämre än vad vi gör när annan infrastruktur skadas.
Men från min sida måste jag försvara utsättare, grävare , grovisar och övrig personal som arbetar för vårt nät¨, de gör vad som är möjligt med så få skador med de bristfälliga underlag som finns.
I vår egen trädgård kan stödja dem genom att markera och tala om var olika hinder finns för att skador skall skapas uppstå.

Claes

20160907

Många av fastighetsägare vet exakt var de har sina ledningar, och markerar hur vi skall gräva på deras tomter. Vilket innebär att grävningen kan genomföras snabbt. Andra har ingen aning var deras ledningar finns och markerar sällan var entreprenören skall gräva vilket innebär onödigt dröjsmål och ökade kostnader för oss.
Enligt anslutningsavtalet är det mycket klart att fastighetsägaren är ansvarig inom egen fastighet
a) markera installationer b)föreslå grävsträckor c) föreslå håltagning d) lämplig monteringsplats e) finns 240V-Uttag
Om fastighetsägare önskar hjälp med utsättning av lämplig grävsträcka och utmärkning av hinder.
Claes

Gå in på https://www.ledningskollen.se/  så kan ni anmäla om hjälp

 20160906

Just nu grävs det i Tjärnebacka. Snälla markera ut vart avlopp,el,tele m.m. går.

20160706

Inför semestern kommer vi att vara klara med grävarbetena fram till noden vid skolan och kommer därefter förflytta grävarbetet till Grindsbol för att påbörja mot Sölje.
Vi har fortfarande ett antal fastighetsägare som ansluter sig till föreningen och det är möjligt tills vi gräver förbi deras fastighet, vi närmar oss 400 medlemmar och 95 % anslutningsgrad bland de fastboende. Om ni känner någon som är intresserad av fiberanslutning kontakta våra ombud eller styrelsen.
Föreningen håller på att detaljprojektera områdena Knåll, Lövås och Berga tillsammans med Relacom, vi kommer efter semestern fortsätta med Hönacka och Tjärnebacka.
Enligt entreprenaden med Relacom skall grävarbetena vara avslutade vecka 48 och efter semestern påbörjas med att arbetet med blåsning och svetsning av fiber för att avslutas med installationerna i våra fastigheter under första kvartalet nästa år.
Entreprenaden skall vara klar och avsynad i mitten av mars 2017.
I augusti planerar kommunnät att påbörja arbetet med det kommunsammanbindnade nätet så enligt deras planerer skall de vara klara i tid så vi kan använda vårt fibernät när vår entreprenad är klar.
Trevlig sommar
Styrelsen

20160630

Vad gör styrelsen i Glava Fiber?

Vid senaste styrelsemötet måndag den 14 juni 2016 samlades 7 av 10 styrelsemedlemmar i Bygdekontoret för att diskutera och besluta i ett antal frågor.
Vi beslutade att det går att göra en bianslutning på en fastighet för 5000 SEK då bifastigheten ligger närmare än 100 meter från huvudfastigheten.
Claes informerade att kassan är god och att vi har stora lager av material. Skyddslangen går åt och måste fyllas på.
Styrelsen tackar Erik Danielsson för en fin rapport när det gäller kulturminnesmärkning, något som vår Länsstyrelse ska ha som underlag för att godkänna att vi gräver ner fiber i Glava.
Vi diskuterade Jordbruksverkets upphandlingsförordning viken styr eventuella inköp till Glava Fiber, som finansieras delvis av EU pengar.
Grävarbetet fortskrider och vi uppskattar att det ska grävas 3,2 km per dag för att undvika grävning sent på året.
Vi fick också en rapport från byggmötet som hålls regelbundet med Relacom. Där behandlas bland annat framåtskridandet samt ÄTOR. ÄTOR är Ändrings och TilläggsORder och kan tillkomma vid särskilt svåra grävsituationer exempelvis där berg hindrar allt vad grävande heter.
Tillsammans med Arvika Kommunnät kommer vi att samförlägga cirka 22 km.
Till nästa styrelsemöte ska ett förslag tas fram för passiv uppkoppling, vilket innebär vilken utrustning, som kommer att installeras, samt eventuella kostnader under den passiva tiden.

Styrelsen önskar så alla medlemmar en skön och stärkande sommar.

Henrik Stomberg, sekr

20160603

Nu är vi klara med Fjällområdet och skall vidare mot Spässerud, vi blir fler medlemmar i föreningen varje dag. Vi har ökat med ca 50 medlemmar sedan årsskiftet.
Om ni känner någon som vill diskutera fiber i ert område, kontakta föreningens kontaktombud eller styrelse.
Claes

20160601

Roland Eriksson, Pelle Andersson, Sven Englund och jag har nu markerat hela sträckan från Kyrkan/skolan -Spässerud.
Birgitta Juås, Oscar Michelsen och jag har markerat sträckan från kyrkan/skolan till Grindsbol.
Grävarbetet i Fjäll är klara under dagen och arbetet fortsätter mot Spässerud.
Vi får nya anslutningsförfrågningar dagligen, vilket är positivt. Det är bra om vi får anslutningarna i så god tid att Relacom kan planera och rita om kartor före vi börjar arbetet i ett område, det kan i vissa fall var nödvändigt att förändra planeringen.
Den lista jag skrev till er är saknade anslutningsavtal, men det är flera som betalt sin anslutning men jag saknar deras anslutningsavtalet. Det kommer in betalningar dagligen så i dagsläget är det färre än 30 som inte betalat sina anslutningar. Vi bör fort vi kan få in avtalen och betalningar.
I eftermiddag skall vi ha vårt första byggmöte med Relacom, Björn och jag deltar från styrelsen och kontaktombuden Roland, Viktoria och Ingemar. Jag har en känsla av att vi börjar ligga efter i tidsplaneringen men i övrigt har inte jag fått några frågor. Har ni något vi bör ta upp på mötet.
Claes

20160529

Jag har fått en fråga: Varför måste både betalning och anslutningsavtal finnas?
Att vi måste få betalt är självklart men det är lika viktigt med anslutningsavtalen då de reglerar föreningens relation med våra medlemmar och vi kan INTE gräva och ansluta fibern till fastigheten utan ett avtal . Så en medlem måste både betala och skriva på avtalet före vi ansluter fastigheten, den som betalar men inte skriver på avtalet kommer givetvis få sina pengar tillbaka.
Vi har 30-40 medlemmar som inte betalat och 50-60 som inte skrivit på avtalet.
Claes

20160524

Idag fortsätter vi grävningen i Semnebyn och kan konstatera att där är det ¨”stenrikt”, vi har även idag fått ett par glavabor som önskar medlemskap, vilket är mycket bra.
50-60 medlemmar har inte betalat sin avgift och ett 80-tal avtal saknas.

Claes

20160522

Det har idag drygt 70 medlemmar som inte betalat sin avgift och drygt 100 medlemmar som inte lämnat in anslutningsavtalet, det är viktigt att vi under den här månaden försöker få klart med inbetalningar och avtalsskrivandet.
Vi är nu och gräver i Semnebyn och kommer klara detta under veckan för att gå vidare mot Spässerud och Fjäll.
Vi väntar att överenskommelsen med trafikverket och kommunnäts upphandling av det ortsammanbindande nätet skall vara klar under kommande vecka.
Vi är idag över 350 medlemmar i föreningen och vi har flera förfrågningar från fastighetsägare som funderar på att ansluta sig. Det verkar som grävmaskinen får tveksamma att ändra uppfattning.
Claes

20160509

Klockan 10’oo startade vi grävningen är något du tycker vi skall informera om sänd vidare
Claes

image

IMG_0168 Film

20160506

Om elbolaget håller sitt löfte och markerar var elnätet ligger kommer vi börja gräva fibernätet i Glava vid 8 tiden på måndag morgorn i Töresbol.
Vår planering är att vi kommer gräva nätet från Töresbol till Spässerud på 2-3 veckor och därefter börjar vi i Grindsbol och går mot Kyrkan. Men detta är under förutsättning att myndigheterna ger oss tilstånden i tid och genomför utsättningar, men detta är något vi inte styr över, vi måste alltid arbeta med en plan B, därför kan planeringen ändras.
Alla våra medlemmar måste så fort som möjligt fundera hur nätet skall ligga på den egna tomten och var anslutningen i huset skall vara, om vi måste ändra planeringen.
Claes

20160506

Vi anmälde till el och tele företagen att de skulle märka ut sina ledningar, och detta skall de göra inom 3 dagar från anmälan.
Teleledningarna sattes ut under onsdagen men elledningarna kommer inte vara klara före måndagen och vi kan inte börja gräva före utsättningen är klar.
Vi kan inte sätta ut markeringar i hela området, vi får dela upp i olika etapper. Första etappen blir Töresbol till Spässerud och därefter kommer Grindsbol till Kyrkan om Trafikverket kan sända tillbaka ett godkänt tillståndi tid, det var 6-7 veckor sedan Relacom sände ett underlag till Trafikverket.
Som ni förstår går det inte att lägga fibern utan många godkännande och detta tar tid, mycket tid.
Claes

20160505

Nu är det nära…

image

image

Foton tagna av Erik Danielsson.

20160503

Hej,

Vi kan alltså fortfarande ta emot anmälningar till att bli medlem i fibernätföreningen.
Men, om det sker nu så är det viktigt att betalningen sker snabbt.
Snabb betalning är en avgörande faktor, så därför måste vi göra så här från och med nu:

Den som anmäler för att bli medlem ska:

1.
Betala in 12 600 sek till vårt bg-nummer på Westra Wermlands sparbank BG 532-0767 .
Fastighetsbeteckning, namn och adress skall anges.

Från och med nu skriver vi inte längre en faktura som betalningskrav.
Att fakturera medlemmar i föreningen kunde vi göra tidigare, då alla betalt insats och namn/adress var kända.

2.
När anslutningsavgiften är betald, inkluderas fastigheten i vår lista och Relacom får informationen att fastigheten ska anslutas och därmed ingå i finprojekteringen.

3.
Henrik skickar Anslutningsavtal till Claes för underskrift.
Claes ombesörjer att respektive ombud får avtalen.
Ombudet ser till att avtalen skrivs på snabbt som attans och returnerar ett av avtalen till Claes.
Claes ger klartecken till mig att fastigheten skall ingå i finprojekteringen hos Relacom.

Som vi påpekat tidigare – anslutning efter det att grävskopan passerat innebär, enligt erfarenhet hos andra föreningar, en merkostnad som är 4-5 gånger högre än nu.

4.
Bankverifikationen på erlagd betalning är ett kvitto på erlagdanslutningsavgift.
Vi har också kommit fram till att Anslutningsavtalet i sig är ett kvitto på gjord betalning och typ av investering, se paragraf 4 i avtalet.

5.
Till sist
Kort sagt:
Ingen betalning på kontot – inget Anslutningsavtal.
Erlagd betalning – vägran att skriva på Anslutningsavtalet – ingen fiber – pengarna tillbaka.

Hör gärna av dig om du funderar på något.

20160430

Idag började vi byggandet av fiber i Glava med att staka ut grävsträckan från Töresbol till Spässerud. Vi var ett tjugotal som påbörjade arbetet idag men för er som inte var med finns det möjlighet för er att delta i det fortsatta arbetet. På onsdag börjar grävarbete som beräknas avslutas i september-oktober.

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig fiberanslutning, men när grävmaskinen grävt förbi finns inte möjligheten längre under året .
För den som ansluter sig senare får räkna med en kostnad som är 4 till 5 gånger större än dagens 12600 kronor.
Claes

 image

 image

imageFoton tagna av Erik Danielsson

20160428

Många har fått anslutningsavtalen nu och skrivit på.
Många funderingar på det här med var vatten/avlopp går,
el och tele går ju med hjälp av ledningskollen

Vi har skrivit avtal med Relacom och påbörjat detaljsprojekteringen. Om våra planer håller kommer vi börja gräva i början av maj månad.
Barbro, Henrik, Mats och undertecknad håller på att färdigställa anslutningsavtal och inbetalningsavier för att kunna börja delas ut i slutet av nästa vecka.
Claes

20160411

Vi har fått ett prositivt beslut från länsstyrelsenimage och under dagen kommer vi slutförhandla med Relacom som kommer vara vår entreprenör under utbyggnaden av fibernätet.
Under kvällen skall styrelse och kontaktombud mötas för att starta arbetet med anslutningsavtal samt påbörja arbetet med att få inbetalt medlemmarnas andel av investeringskostnaderna.
Vi skall också diskutera och fatta beslut om entreprenadens genomförande i Glava, den skall vara slutbesiktigad före 20170331.
Claes Pettersson

20160311

Hej styrelse, ombud och fibermedlemmar!

Jag kan idag bidrag med tre nya avtal (1+1 och 1). Huvudsakligen blir det på utländska medborgare som jag haft mail och telefonkontakt med.
Det har varit en intensiv period med att få i ordning ansökan enligt alla regler som gäller för kostnader och ADM av kostnader. Har lärt mig en hel del men jag har svårt att tro att vårt bidrag inte kommer att utbetalas nu. Haft direkt och mailkorrespondens med Länsstyrelsen under flera dagar. Till slut var allt enligt regelboken.

Det är på plats. Deklaration och momsredovisning gjorde jag häromdagen. Revisionsberättelse är fixad av våra revisorer. De har inget att anmärka över. Det har således varit en hel del pappersgöra senaste tiden inklusive alla samtal om markavtal mm. Nu kommer närmaste månaden att handla om deklarationshjälp till mina kunder och då blir det mkt sena kvällar.

Det skulle kännas aningen jobbigt om arbetet är förgäves. Man måste förstå Claes dilemma. Det är hyggligt olagligt att börja gräva utan tillstånd. Kan kosta en förmögenhet om inte detta är på plats. Alla lär vi inte få in men kommer vi någorlunda i mål så får vi ta andra vägar eller i vissa fall tyvärr neka en del anslutningar eftersom markägaren sätter stopp för dessa. Då får vi förklara för dessa som ej kan få anslutning att markägaren sätter stopp då blir nog inte grannsämjan bättre?

Så jag hoppas att vi lägger på ett kol extra så att Claes kan säga att nu KÖR VI på årsmötet.

Lycka till allihop!

Mats

20160311

Vi har nu lämnat in slutgiltig ansökan till länsstyrelsen och den beräknas behandlas inom den närmaste tiden, vår förhoppning är att beslut skall ske före årsmötet. Mats fick komplettera ansökan vid 6 tillfällen i tisdags, tack för ett bra jobb Mats. Vi håller på med de sista skrivningarna på entreprenadavtalet och detta beräknas kunna skrivas under nästa vecka. Barbro och Henrik har arbetat med avtalet på ett mycket bra sätt tack för detta.

Vi håller på med insamlandet av markavtalen och det har fungerat olika bra. I vissa områden är man i princip klara och i några är det långt ifrån bra. Lyckas vi förbättra oss i dessa områden måste avbryta arbetet med att bygga bredband i Glava.’

Vi sände ut 325 avtal från vårt egna ansvarsområde och i 143 fanns det även med samförläggningsavtal med kommunnät. Noggrannheten är också olika, trots att det har funnits 2 olika avtal i kuvertet så kommer endast ett avtal tillbaka, om vi önskar bredband måste vi förstärka och hjälpas åt med arbetet i hela området, vi kan inte starta arbetet med detaljprojekteringen före ett mycket bättre resultat i vissa områden.

Av 325 avtal har jag 228 tillbaka, det finns 3 markägare på 4 fastigheter som meddelat att man inte kommer teckna avtal, i några fall vill man ha mer information några har meddelat att avtalen är på väg men vi har 70 talet avtal som snurrar runt. Av kommunnäts 143 avtal har jag fått 85 tillbaka, det är endast 1 fastighetsägare som meddelat att han inte skriver på avtal. Det alvarliga är att det är troligt att det är längs de samförlagda delarna som entreprenören vill börja arbetet. VI MÅSTE KOMMA IHÅG ATT VI INTE KAN BÖRJA GRÄVA FÖRE AVTAL MED FASTIGHETSÄGARNA, Vi har ca 75 % av våra egna avtal men endast 60av de samförlagda. Om vi inte före årsmötet når en bättre täckningsgrad på vissa sträckor måste vi inför årsmötet överväga att avbryta arbetet med bredband i Glava för om vi fattar ett positivt beslut på årsmötet och sätter igång arbetet med entreprenören riskerar vi skadestånd om vi inte lyckas med avtalsskrivningarna efter mötet.

Som det ser ut idag måste jag rekommendera mötet att avbryta bredbandsutbyggnaden, så jag hoppas den kommande veckan förändrar vårt läge, det är många glavabor som väntar på bättre kommunikationer.

Vi har årsmötet den 17 mars klockan 18oo

Claes

20160229

Måndag 29/2 är en viktig dag för vår förening.
Kl. 10 möte i Arvika med anbudsgivare. Barbro, Henrik, Mats deltar.Kl. 13. Möte – information om hur upphandlingsprocessen gått till. Vi är flera  föreningar har en gemensam konsult, som tagit fram vår förfrågan och som också utvärderar inkomna anbud. Barbro, Henrik deltar.
Kl.17. Styrelsemöte Glava Fiber. Beslut skall fattas om vilket anbud vi ska ta.
Kontrakt skrives med vald anbudsgivare och med Mats som vår firmatecknare.

20160129

Styrelsen har haft möte. Nu inom snar tid så kommer kontaktombuden att komma hem till er med markavtal, som ska skrivas under. Claes sitter nu i skrivande stund och skriver under alla avtalen.
Markavtalen ska vara färdiga till den sista februari alltså den 29/2.
Och om inte länsstyrelsen och jordbruksverket flyttar datumet(10/3) igen så kommer utbetalningar av bidragen.
Vi har en anslutningsgrad på 87% . Glädjande nog så kommer vi få ner kostnaden till 12000 kr och för er som har betalt in 2000 kr redan innebär det 10000 kr.

20151214

Extra årsstämma.
Onsdag den 16/12 kl.19.00
Glava Bygdekontor.  Stadgeändringar

20151020

Jordbruksverket och länsstyrelsen håller stilen,  en månads försening. Vi har färdigställt ansökan och fått full poäng i ansökan, Mats och Jonas har kompletterat den tidigare ansökan och länsstyrelsens tjänsteman är nöjda med ansökan.

20150930

Hej på er alla!
Eftersom vi nu bytt företagskontonummer till vår Ekonomiska Förening så blir det vissa förändringar för våra utländska betalare.
Bankgironummer är detsamma. Ingen ändring
Om däremot inbetalningar görs från utlandet så gäller nedanstående uppgifter för betalaren. Så om ni kommer i kontakt med nya eller gamla utlandsboenden så är det dessa uppgifter som behövs;

IBAN SE62 8000 0843 1905 3121 3767
Bankens BIC SWEDSESS
Kontohavare GLAVA FIBERNÄT EKONOMISK FÖRENING

Vi är ju nu 298 medlemmar. Till detta kommer Arvika Fastighets AB som vi fakturerat 12 fastigheter för sammanlagt 24.000:- i insats och sedan kommer Arvika Teknik med prel tre fastigheter.
Med andra ord så har vi då 313 insatser betalda och det ser ju lovande ut. Skulle va kul om vi kunde ansluta 12 st till då är vi 325 st. Inget är omöjligt i detta. Då grävningen startar så brukar fler ansluta sig.

20150928

Föreningen ligger nu på anslutningsgrad av 81% och det ger 410 poäng. Med en omräkning av hur vi ansluter flerfamiljsbostäder kan vi nå ca 89% och få maxpoäng 500.

20150901

Ansökan till Länsstyrelsen ska vara inne under september. 

Ansökan innefattar Projektledning/ekonomi/administration/upphandling/ Skriftlig beskrivning av nätet, förvaltningsplan.

Vi är i dagsläget 296 medlemmar anslutna, exklusive kommunens fastigheter i Glava, typ skolan,  brandstationen m.fl.

20150710

Skapat en ny sida med information på tyska och engelska.

20150701

Styrelsen har bestämt att förlänga insats tiden till den 20/7 då vi har många sommarboende som inte har fått del av/missat info. Gäller även fastboende.

0633_001

20150614

utskriftsformat Insatsen

Insats till
Glava Fibers ekonomiska förening
Betala 2000 sek till BG 532-0767

Ange alltid fastighetsbeteckning och namn vid inbetalning över internet/Bankgiro.

Dessa 2000 kr skall ses som ett förskott på den totala kostnaden för fiberanslutningen som är in till vägg.
Betala senast den 30/6-2015 

20150504

Glava Fiberförening Information ombud.

Kan tilläggas att vårt pris gäller intill vägg.

Landsbygden+ska+leva+och+utvecklas

 

Vi är nu en ekonomisk förening.

Arbetet att skaffa fiber till Glava har hittills skett genom ideellt arbete med start 2014. Nu har vi kommit så långt att det är dags att göra en prel.kabelförläggning över området och med det som grund begära stöd från EU för att bygga fiber i Glava.

 

För att få en fiberkabel till din fastighet måste du vara medlem i Glava Fibernät ekonomisk förening.
Insatsen på 2000 sek är till för att skapa ett rörelsekapital, så att vi kan komma igång med grovplaneringen för kabeldragning – görs av professionell person – och grävning så småningom.
Insatsen skall betalas senast den 30 juni 2015. Om du betalar senare innebär det att du inte får del av EU-stödet för kabel till din fastighet och då blir det en rejält dyrare investering för dig.

Årsmötet 28 mars 2015

150328_Föredragningslista
150328_Stadgar Glava Fibernät ekonomisk förening
150328_Protokoll_Årsmöte_Glava-Fiber-rev1

 

Info från mötet med kommunen

150303_MoM Infomöte Glava Fiber

Skanovas fiberhandbok

Skanova-fiberhandbok-2014

Teknikskifte i Telias fasta nät

GlaNet drar över sjön

Kjell Landin, Eva Thorstensson Landin och Stig Abrahamsson är drivkrafter bakom fiberföreningen GlaNet, som med största sannolikhet väljer att koppla upp sig mot Årjängs kommunala stamnät istället för Arvikas. Årjängs nät är i princip klart medan Arvikas ännu inte har börjat byggas ut. Planen är att dra en sjökabel tvärsöver Övre Gla.Kjell Landin, Eva Thorstensson Landin och Stig Abrahamsson är drivkrafter bakom fiberföreningen GlaNet, som med största sannolikhet väljer att koppla upp sig mot Årjängs kommunala stamnät istället för Arvikas. Årjängs nät är i princip klart medan Arvikas ännu inte har börjat byggas ut. Planen är att dra en sjökabel tvärsöver Övre Gla. FOTO: CHARLOTTE ÅRLING

GLAVA: Bredbandsutbyggnad

Utan vare sig fast telefoni eller pålitlig mobiltelefontäckning har Glaskogens fastboende tröttnat på att vänta in Arvikas stamnätsbygge, samtidigt som Årjängs nät på andra sidan sjön ligger i princip färdigt. GlaNet planerar att helt sonika dra en sjökabel tvärs över Övre Gla.

Aktuellt från Glavafiber

Fibernytt nr 2, 2014

Som besökare av föreningens sida erbjuds du att läsa artikel i kommande Glafväringen.

1409_Glava Fiber_artikel Glafväringen


Varför ska jag ha fiber?

Henrik Stomberg, sekreterare i Glavafibers styrelse, har gjort en utmärkt presentation som alla kan studera för att avgöra om det här med fiber är något för dig.

Du måste ha en pdf-läsare installerad för att ta del av detta:

E. 140921_Bil 4_Vilket bredband


Kommunens bolag för fiberutbyggnad informerar

Klicka på nedanstående för att ta del av Arvika kommunnäts informationsfolder:

2014-06_Information från Arvika Kommunnät AB

Om dokumentet blir felvänt i din pdf-läsare fungerar det ofta om du klickar på ”visa” och därefter ”rotera”. Då blir läsbarheten bättre.


 

Möte med kontaktpersoner

På söndag den 21/9 håller Glava fiberförening möte med kontaktpersonerna för respektive geografiskt område. De kommer bland annat att få ta del av kommande utskick. Folk i Glava kommer få detta material i sin brevlåda, men detta kommer givetvis att publiceras även här på sidan.


Favorit i repris

Klicka för att läsa om Glavafiber, en artikel som tidigare publicerats i Glafväringen:

140515_REV_Glava Fiber_artikel Glafväringen-maj2014


 Nyheter

NWT 28 aug 2014

clas-2014

Därför badar Arvika kommun i pengar

650 miljoner kronor i tillgångar.

Och drygt 50 miljoner kronor plus, varje år.

Vad gör Arvika kommun som har en så stabil ekonomi?

Det fick kommunalrådet Claes Pettersson (S) tala om för Sveriges samlade kommunekonomer på onsdagen.

Publicerad: 2014-08-20 16:47 | Uppdaterad: 2014-08-20 18:44

 

Vad handlar konferensen i Malmö om?

– Kommunekonomerna i Sverige har konferens vartannat år. Det är SKL, Sveriges kommuner och landsting, som har bjudit in oss och Sollentuna kommun att tala om vad vi gör som har så bra ekonomi.

Hur bra går det för Arvika kommun?

– För en kommun som står still i antalet invånare måste man ha resultat för att kunna investera. Vi har gått drygt 50 miljoner kronor plus varje år och har lite bolag och pengar på banken som ger avkastning.

Hur mycket pengar då?

– 505 miljoner kronor har vi på banken, pengar som Swedbank och SE-banken placerar åt oss. Totalt har vi 650 miljoner kronor i tillgångar som vi kan använda. Det handlar om pensionsfonder, aktier, värdepapper.

Inte konstigt att Arvika har lägsta skattesatsen i länet; 20,90 kronor.

– Till skillnad mot andra kommuner har Arvika kunnat sänka skatten med en krona. Åren 1992 och 2000 sänkte vi skatten med 50 öre. Vi hade vårt senaste underskott 1983. Vi har haft problem, men då gäller det att kraftansamla.

Vad ligger bakom Arvikas goda ekonomi?

– Det är inget konstigt hokus pokus, det gäller att planera. Man kan jämföra kommunekonomi med den egna plånboken. Du kan inte springa och handla en massa om du inte har pengar. Det som sticker ut i Arvika är att alla är överens om att ekonomin styr. Det finns ett brett engagemang och alla strävar åt samma håll.

Alla drar sitt strå till stacken. Är det hemligheten?

– Hemligheten är att våra politiker och tjänstemän är väldigt måna om att sköta ekonomin. Vi lägger budgeten gemensamt och kommunen har cirka 2 000 anställda som gör ett fantastiskt jobb. Fråga vem som helst, de vet precis vad de har att förbruka. Tack vare att vi har pengar kan vi göra satsningar utan att ta lån, som att bygga bostäder och bygga ut konstgräsplanen.

Åsa Eneljung

asa.eneljung@nwt.se

0565-68 82 15